Επιστροφές

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας καταναλωτή (Οδηγία 2011/83/ΕΕ) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του στη διεύθυνση: υπ’ όψη tapandaola.gr, Σελευκιδών 8, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη. Για να πραγματοποιήσετε επιστροφή θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία. Το προϊόν θα πρέπει να συσκευαστεί με τρόπο ώστε να μην αλλοιωθεί η συσκευασία του ή το ίδιο το προϊόν κατά την αποστολή του. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Σας συνιστούμε να επιστρέφετε το προϊόν με συστημένο δέμα, με δηλωμένη αξία την πραγματική αξία του προϊόντος, έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς ή απώλειας του δέματός σας.
Τα ελαττωματικά προϊόντα επισκευάζονται ή αντικαθίστανται δωρεάν.