Επιστροφές – Προσωπικά Δεδομένα

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαικής Ένωσης περί προστασίας καταναλωτή (Οδηγία 2011/83/ΕΕ) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του στην διεύθυνση: υπ’ όψη tapandaola.gr, Σελευκιδών 8, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη. Για να πραγματοποιήσετε επιστροφή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία. Το προϊόν θα πρέπει να συσκευαστεί με τρόπο ώστε να μην αλλοιωθεί η συσκευασία του ή το ίδιο το προϊόν κατά την αποστολή του. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Σας συνιστούμε να επιστρέφετε το προϊόν με συστημένο δέμα με δηλωμένη αξία την πραγματική αξία του προϊόντος, έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς ή απώλειας του δέματος σας.
Τα ελαττωματικά προϊόντα επισκευάζονται ή αντικαθίστανται δωρεάν.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το tapandaola.gr προσαρμόζεται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).